AUTOMATIKA U INDUSTRIJI

Sistemi automatizacije obuhvataju programabilne kontrolere za kontrolu mašina i procesa (PLC), mrežne i softverske komponente za jednostavnu razmenu podataka PLC i HMI uređaje (operator panele) za efikasnu interakciju između čoveka i mašine.

AUTOMATIKA U INDUSTRIJI

PROJEKTOVANJE 

Dugogodišnje iskustvo, iskusni kadrovi, tehnička opremljenost,  softwarski paketi, omogućavaju realizaciju kompleksnih projekata iz oblasti industrijske automatike uz razvoj tehničke dokumentacije u svim projektnim fazama i standardima.Ovlašćeni projektanti, originalni metodi i modeli, korišćenje savremene opreme i novih tehnologija garantuju Vam visok nivo i kvalitet izrađenih projekata i njihovu aktuelnost u svetlu najnovijih tehničkih i tehnoloških dostignuća.

ELEKTRO-INSTALACIONI SISTEMI

Projektovanje sistema automatskog upravljanja uz projektovanje elektroenergetskih instalacija niskog napona obuvata izbor elektro opreme kao i projektovanje električnih veza svih elementa automatizacionog sistema ,pogonskih, merno  regulacionih, nadzorno-upravljačkih, komunikacionih.

KOMUNIKACIJA

Konfiguracija mreža i sistema, izbor adekvatne telekomunikacione opreme , komunikacionih puteva i protokola za prenos podataka , GSM mreža, LAN,WLAN tehnologija, izrada aplikacija koje objedinjuju sistem u celinu.

SOFTVERSKI INŽINJERING

Projektovanje i razvoj aplikativnih programa za upravljanje procesima (PLC), aplikacija za vizuelizaciju i nadzor sistema SCADA.