Project Description

INSTALACIJA ALARMNIH SISTEMA

Nakon planiranja i detaljne analize koju sprovode naši iskusni tehničari, odabraćemo najpogodniji alarmni sistem koji zadovoljava vaše zahteve. Instaliramo alarmne sisteme koristeći visokokvalitetnu, pouzdanu opremu koja će vam omogućiti da efikasno zaštitite svoju imovinu.

INSTALACIJA ALARMNIH SISTEMA

Nakon planiranja i detaljne analize koju sprovode naši iskusni tehničari, odabraćemo najpogodniji alarmni sistem koji zadovoljava vaše potrebe. Instaliramo alarmne sisteme koristeći visokokvalitetnu, pouzdanu opremu koja će vam omogućiti da efikasno zaštitite svoju imovinu.

Sistem je povezan 24 sata sa centrom za monitoring. U Našoj ponudi je veliki broj različitih sistema i uvek ćemo vam ponuditi najbolje rešenje.