Project Description

ALARM MONITORING

Ukoliko želite da obezbedite Vaš stan, kuću ili poslovni prostor, naša stručna lica će izvršiti besplatnu analizu bezbednosti i predložiti optimalan tehnički sistem zaštite.

Šta je alarm monitoring?

Alarm monitoring je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistem na objektu Korisnika povezuju sa Monitoring centrom u kome operateri preko specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih sistema.Na objektu u koji je ovaj sistem uveden, kao preventivno upozorenje, nalazi se nalepnica sa natpisom

Ovaj objekat je pod fizičkom i tehničkom zaštitom MAX SECURITY“.

Kako funkcioniše alarm monitoring?

Ukoliko želite da obezbedite Vaš stan, kuću ili poslovni prostor, naša stručna lica će izvršiti besplatnu analizu bezbednosti i predložiti optimalan tehnički sistem zaštite. Nakon odabira odgovarajućeg alarmnog sistema, naša tehnička služba će u najkraćem roku instalirati alarmni sistem u Vaš objekat. Nakon instalacije, sistem se povezuje na Monitoring centar u kome se stanje na objektu prati 24 časa dnevno. Ukoliko je vaš objekat već zaštićen alarmnim sistemom, naša tehnička služba će izvršiti proveru ispravnosti alarmnog sistema i povezati ga na naš monitoring centar.U slučaju alarmne situacije Monitoring centar će kontaktirati klijenta i na lice mesta poslati dežurni interventni tim i policiju. Interventni tim će u najkraćem mogućem roku stići do objekta i utvrditi uzrok nastanka alarmnog stanja.

Koje su prednosti alarm monitoringa?

Korisnik usluge besplatno dobija osnovni paket alarmnog sistema i ugradnju uz ugovornu obavezu od 24 meseca. Takođe, korisnik dobija garanciju na opremu i besplatan servis opreme, dok god koristi uslugu alarm monitoringa. Garancija se ne odnosi na akumulatorsku bateriju. Ugradnjom Alarmnog sistema, Korisnik dobija popust do 20% pri osiguravanju objekta.

Šta sve sadrži alarmni sistem?

Osnovni paket PARADOX alarmnog sistema sadrži: alarmnu centralu sa tastaturom, unutrašnju sirenu, detektor pokreta sa nosačem (do 3 kom.), panic taster, napajanje i akumulatorsku bateriju. Pored navedene opreme, po potrebi, sistem može biti nadograđen i dodatnom opremom (spoljašnjom antisabotažnom sirenom, dodatnim senzorima pokreta, infracrvenim barijerama, GSM komunikatorom i dr).

Šta korisnik usluge Alarm monitoring dobija?