Project Description

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Fizičko obezbeđenje obuhvata pružanje usluga, odnosno vršenje poslova zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Fizičko obezbeđenje obuhvata pružanje usluga, odnosno vršenje poslova zaštite lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom kada ti poslovi nisu u isključivoj nadležnosti državnih organa, kao i poslove transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki, održavanje reda na javnim skupovima, sportskim priredbama i drugim mestima okupljanja građana, koje vrše pravna lica i preduzetnici regrutovani za tu delatnost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su obrazovali unutrašnji oblik organizovanja obezbeđenja za sopstvene potrebe (samozaštitna delatnost).

Zaštita imovine i lica su naš  zadatak – naši službenici su uvek na raspolaganju i spremni da pomognu korisnicima naših usluga u svim situacijama. Svi objekti fizičkog obezbeđenja povezani su sredstvima komunikacije (mobilna telefonija, radio veza) sa našim operativnim centrom koji koordinira i prati rad svakog službenika 24h dnevno.