Project Description

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa.

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa.

  • Smanjuje troškove vođenja evidencije
  • Trenutni obračun prekovremenih sati
  • Smanjenje kašnjenja
  • Optimizacija poslovnih procesa
  • Smanjenje administracije
  • Kontrola odsutnosti
  • Kontrola prisutnosti
  • Tehnička podrška i obuka

U zavisnosti od vaših potreba možemo da vam ponudimo više različitih rešenja za evidenciju radnog vremena, sa više vrsta beskontaktnih i kontaknih terminala, od najmanjih sa tastaturom do onih sa velikim ekranima osetljivim na dodir. Oni mogu biti zasnovani na identifikaciji putem RFID tagova, karticama sa magnetnom trakom, ali i biometrijskim čitačima otisaka prstiju i kombinovanim terminalima koji koriste više tipova identifikacije

Pomoću softvera je sada moguće imati automatizovan pregled dolaska i odlaska Vaših zaposlenih, obračun zarada i svu statistiku koju je moguće izvršiti. Uvid u elektronsle karnete i prolaze tj. elektronski evidentirane otkucavanje kartica za ulaz, izlaz, službeni izlaz. pauzu. Pored osnovnih elektronskih karneta moguće je odštampati i karnet sa rekapitulacijom, fizičko prisustvo i slične izveštaje koje naši programeri mogu prilagoditi Vašim potrebama ukoliko imate potrebe van standarda. Uređaji, instalacija i integracija uređaja sa našim softverom za evidenciju radnog vremena ili sa nekim drugim softverom čine kompletan elektronski sistem evidencije radnog vremena.