Project Description

PLANIRANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova imovina, a izvodi se tehničkim sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite kojima je osnovna namena sprečavanje protivpravnih radnji usmerenih prema štićenim licima ili imovini.

PLANIRANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova imovina, a izvodi se tehničkim sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite kojima je osnovna namena sprečavanje protivpravnih radnji usmerenih prema štićenim licima ili imovini kao što su:

1) protivprovalno delovanje;
2) protivprepadno delovanje;
3) protivdiverziono i protivsabotažno delovanje.

Na osnovu zaključaka iz procene rizika vrši se planiranje sistema tehničke zaštite.

Planom sistema tehničke zaštite određuje se optimalni nivo tehničke zaštite, integralne zaštite, kao i povezanost sa drugim tehnološkim sistemima na objektu, a naročito se utvrđuju:

1) zahtevi koje moraju ispunjavati sistemi koji nisu sistemi tehničke zaštite, ali utiču na bezbednost objekta i pouzdan rad sistema tehničke zaštite (sistem napajanja električnom energijom, rasveta i sl.);

2) građevinski i slični zahtevi od značaja za pravilan i pouzdan rad sistema tehničke zaštite (nivelisanje terena, bezbednosni razmaci, uređenje okoline i sl.).